Chlorella

chlorella

Chlorella Green Ways

 

Chlorella Green Ways obsahuje okrem širokej škály biologicky aktívnych látok, ktorých neúplný zoznam nájdete v prehľade vitamínov a minerálov, taktiež ďalšie unikátne látky. Je napríklad jedným z najbohatších zdrojov zeleného farbiva chlorofylu, vďaka ktorému vďačíme za život na tejto planéte. Avšak akákoľvek z kontextu vytrhnutá účinná látka alebo hodnota jednej mikro- či makroživiny nevypovedá o celkovom prínose zelených potravín pre človeka. Dôležitá je totiž celková súhra a synergia všetkých látok, nie údaje o hodnotách aktuálne módnych účinných zložiek. Preto sa sústredíme nie na „výživu čísel“, ale na „výživu súvislostí“. Okrem toho o hodnote potravín (rovnako ako o hodnote tabliet Chlorelly) rozhoduje nielen zloženie a analytické údaje, ale aj forma spracovania. Chlorella GW sa vyrába tak, aby sa zachoval jednak maximálny obsah účinných látok, jednak aby tieto látky boli maximálne vstrebateľné a pre organizmus prístupné. K tomu prispieva aj unikátna metóda sprejového sušenia Chlorelly GW (STEAM), pri ktorej dochádza k dezintegrácii bunkovej steny. Táto metóda zaručuje vysokú vstrebateľnosť nutričných látok (minimálne 80%). Chlorella GW neobsahuje žiadne prísady, ide o úplne čistý produkt.

 

Zloženie

 

Úžitok Chlorelly Green Ways

 

Chlorella – táto smaragdová „konzerva“ plná vitálnych látok – bola pre svet objavená nie vďaka masívnej reklame, ale preto, lebo funguje. Fungovanie má v popise práce – táto jednobunková sladkovodná riasa totiž patrí medzi najjednoduchšie formy života, od ktorých závisia formy vyššie, komplexnejšie a zložitejšie. Je svojbytná, samostatná a pre život dokonale vybavená. Podobne ako ostatné fotosyntetizujúce organizmy je predpokladom a základom celého vyššieho potravinového i životného reťazca.Zelené potraviny – a chlorella je jedným z príkladov – môžeme vnímať ako pomyselnú potravinovú základňu. A podobne ako sú pevné základy predpokladom úspešnej a bezpečnej stavby rodinného domu, sú zelené potraviny predpokladom pevnosti a bezpečia našich jedálnych lístkov. Toto vnímanie úlohy zelených potravín je dôležitejšie ako dlhé zoznamy izolovaných účinných látok a ich izolovaných účinkov.Chlorella Green Ways je kvalitným palivom a výberovou potravou pre naše bunky. Môžeme ju vnímať ako organicky pestovanú zeleninu najvyššej kvality. Tej je nadradená iba svojou užívateľsky praktickou formou tabliet.

 

Návod na použitie a odporúčaná denná spotreba

 

Štandardné denné množstvo chlorelly pre dospelého zdravého človeka je asi 5 g (20 tabliet). Zelené potraviny môžeme vnímať ako „koncentrovanú“ zeleninu, preto všeobecne platí, že dávkovanie závisí od životného štýlu užívateľa. Predávkovanie chlorellou (podobne ako predávkovanie zeleninou) nehrozí a poddávkovanie je zbytočné. Je potrebné dbať na dostatočný prísun tekutín (čistá voda), aby mohol prebiehať detoxikačný proces. Zelené potraviny sa užívajú ideálne nalačno, teda 30 minút pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, vždy však s najmenej hodinovým odstupom od klasických liekov.

 

 

Vaše osobné skúsenosti nám posielajte na adresu:
GREEN WAYS, s.r.o.
Klukova 1497
Staré Město 686 03
e-mail: hanakova@gw-int.net

Ďakujeme.