Petr Hovadík

Víte, že to, co děláte, je to správné?

To nejlepší pro Vás, pro Vaši rodinu, pro tuto společnost, pro tento svět?

 

Já tedy ano. JA spolu se mnou určitě i kolegové manažeři z RAM, kolegové manažeři z GAR a bezesporu i spousta lidí v jejich sítích, stejně jako parťáci z mého týmu. Tato společnost může existovat pouze díky lidem, kteří vědí, že to, co dělají, je správné. Ne nutné k přežití, ne kompromis… Bez těchto lidí by nebylo Green Ways. Ale pojďte se nad tím zamyslet společně se mnou.

 

1) Někdo se nad správností svého konání nikdy nezamyslí a slepě dělá, den co den, totéž, až do kýženého důchodu, tak jak byl „naučen“. 

2) Někdo nad ním tráví spoustu času a čiší z něj nejistota, jestli někdy někde není něco pravějšího, ořechovějšího. A dal by nevím co za úřední potvrzení, že to, co dělá, je správné. Obrovsky by se mu ulevilo.

3) A pak tady máme hodně lidí, kteří dobře vědí, že nedělají to, co mají dělat. Jsou nespokojeni s tím, co dělají.

4) A konečně ti, kteří jsou nadmíru spokojení s tím, co dělají, a vědí, proč to dělají.

Existuje ještě pátá skupina, a sice lidé, kteří nedělají nic, žijí na něčí úkor a jsou v pohodě, ale tu z úvahy vynechávám…

Je bezvadné, že můžeme pracovat v tak úžasném oboru, jako je hledání odpovědí na otázku: „Je to, co děláš, to správné?“ Pro Tebe, Tvou rodinu, tuto společnost, tento svět?

Naprosto jednoduchá podstata práce, není-liž pravda?

První skupině – tedy některým z této první skupiny, můžeme vrazit brouka do hlavy. „Cože, ono by to šlo i jinak? Neslýchané. Opravdu je to možné? A to jako by znamenalo, že…?“ A je jedno, zda mluvíte o poselství převzetí odpovědnosti za zdraví či celý jeho život. Kus obrovské osvětové práce je za námi, když se nám podaří tohoto broučka usadit na místo, kde může provokovat veskrze pozitivní efekt – myšlení. JA taky to pro nás představuje obrovskou radost, když zahlédneme po dlouhé době v očích bližního jiskřičky vhledu či naděje.

Druhé skupině můžeme – pravda – přidělat trošku další nejistoty, ale sám za sebe si troufám tvrdit, že s velkou pravděpodobností máme šanci dotyčnému dát řešení jeho otázky. Proč? Protože nabídka GW je opravdu hodně silná. Ale o tom čtenáře Zelených cest určitě přesvědčovat nemusím.   

Třetí skupině nabízíme prostředí, které může hodně napomoci k tomu, aby nedělali to, co vlastně ani sami dělat nechtějí. Z tohoto úhlu pohledu jednoznačně platí věta, že GW je prostředím s větší vůlí k životu, a dodávám správnému životu.

A občas potkáváme i lidi ze čtvrté skupiny, kteří vědí, že to, co dělají, je správné, vědí, že je to správné pro ně samotné, pro jejich rodiny, pro společnost i tento vesmír. A je prima díky aktivní práci v GW potkat takové lidi, protože pokud opravdu dělají to, co je správné, tak to i my nějak vnitřně cítíme. A víme, že sice bez naší zásluhy (ale to je nepodstatné) – tady už stojí člověk na tom místě, kde stát má. A mimochodem – i on zpravidla pozná, že i Vy děláte to, co je správné.

 

Připadá Vám to jako skládání puzzle či stavebnice? Dávání věcí tam, kam patří? Zjišťujete častokrát, že konkrétní kostička nepatří na místo, kam jste mysleli, a naopak tam patří jiná kostička? Cítíte po pár letech práce v GW, že kostičky byly hodně zamíchány před začátkem této „hry“ a spousta lidí je rozhodně tam, kde být nemá? A kdyby se přesadili všichni na místa, kde být mají a mohou, aby dělali pro ně i vesmír správné věci, svět by hodně prokoukl, že? …

Pokud máme dostatek respektu k životním cestám lidí, které potkáváme, k jejich tempu, k jejich právu volby, pak je to nesmírně poutavá hra. Správná hra. V duchu výzvy poustevnice Anastasie ze Sibiře: „Lidé, změňte svá povolání.“

 

Před 5 lety jsem se pevně usadil do stavebnice GW a vím, že to, co dělám, je generálně správně. Jako manažer GW mohu odpovědět i na otázku, jak poznat, že Zelená cesta je správná cesta. A tu odpověď ale stejně znáte – po ovoci poznáte.

A ovoce nesené grínvejsáky je prostě úžasné – pořád se máme na co těšit, pořád objevujeme nové, pořád sami na sobě pracujeme. A čím více a efektivněji pracujeme i na druhých a pro druhé, tím více máme času i prostředků žít takový život, jaký sami chceme, a plnit si své sny. A následkem plnění našich snů tisíce jiných lidí prožijí jinou zdravotní budoucnost. To vše je Ovoce, za které jsem obrovsky vděčný a které nesmírně rád nabízím.

 

Petr Hovadík