Filozofia

filosofie

"Zielona żywność nie jest lekiem, a jednak leczy."

Przynosimy trochę zieleni tym, którzy pragnęliby wrócić na łono przyrody, ale są zbyt mocno związani z nowoczesnym stylem życia. Proponujemy trzy rzeczy: zdrowie z najczystszej przyrody, współpracę w reklamie i towarzystwo pozytywnie myślących ludzi. Wnieście i Wy do swojego sąsiedztwa trochę zieleni, nadzieję i perspektywę,jaką daje współpraca z nami.

Václav Rathouský
właściciel spółki macierzystej