Filozofia

filosofie

Zelené potraviny nie sú liek, a predsa liečia.

Sme prostredníkmi medzi svetom, ktorý nám bol zverený do opatery, a medzi svetom, ktorý sme vytvorili. Prinášame dokonalosť prírody do uponáhľaných, civilizovaných domácností. Prinášame kúsok zelene tým, ktorí by sa do náručia prírody radi vrátili, ale sú spätí s moderným životným štýlom. Ponúkame tri veci. Zdravie z tej najčistejšej prírody, spoluprácu v reklame a spoločenstvo pozitívne uvažujúcich ľudí. Prineste aj vy svojmu okoliu kúsok zelene, nádej a perspektívu spolupráce s nami.

Václav Rathouský

majiteľ spoločnosti