Zveřejněno 26. 8. 2019

Certifikáty Green Ways aneb Proč je kvalita víc než slovo

Autor: Green Ways
Magazín
Ječmen
Chlorella
Dětský ječmen
Kvalita

Žijeme v době, která je zeleným potravinám otevřená, a to je dobře. Paradoxně ale právě dnes, kdy jsou zelené potraviny přijímány jako jedna z plnohodnotných součástí životního stylu, roste počet nabídek, které zákazníka slovem ujišťují o nejvyšší hodnotě, nejčistším obsahu a zároveň i o nejnižší ceně. Jinými slovy hovoří o nejvyšší „kvalitě“. Často však bez vysvětlení, bez důkazů a bez ověření nezávislou autoritou. Kvalita ale není jen slovo– určitě ne pro nás v Green Ways.

Již dvě desetiletí se věnujeme kvalitě zelených potravin, dvě dekády zvyšujeme standardy kvality GW. Pro potvrzení našeho postoje ke kvalitě níže uvádíme stručný výčet certifikací od akreditovaných a nezávislých autorit, které jsme získali a na nichž nadále pracujeme.

Norma ISO 9001

Organizace, která vlastní certifikaci ISO 9001:2016, musí v souladu s jejími požadavky vytvářet, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Také musí identifikovat, jaké procesy je třeba následovat pro dosažení a udržení kvality svého produktu, a ty aplikovat v celé organizaci. Norma zavedla do praxe řízení jakosti některé nové přístupy, jako například zapojení všech pracovníků do snahy dosáhnout co nejvyšší kvality výrobku, dokumentování rozhodujících provozních činností, identifikaci klíčových procesů, striktní monitorování a měření procesů a výrobků nebo vyhodnocení zjištěných údajů.

Norma ISO 9001:2016 ke stažení:

Certifikovaný systém HACCP

HACCP je certifikovaný systém mapující kritické body ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu. Tento systém hledá a popisuje, v jakých bodech přípravy produktu existuje největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, jak provádět jejich kontrolu a vede o nich evidenci. Mezi zajímavosti patří fakt, že tento systém byl původně vyvinut v 60. letech 20. století v NASA ve spolupráci s výzkumnými laboratořemi armády USA. Již tehdy bylo hlavním posláním stanovit kontrolní mechanismy výroby a distribuce potravin, v tomto případě pro předcházení alimentárních potíží astronautů.

Norma HACCP ke stažení:

Certifikát o zdravotní bezpečnosti Státního zdravotního ústavu

Tento certifikát vydává Státní zdravotní ústav, který svou působností spadá pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Dokládá, že naše produkty jsou zdravotně nezávadné a dodržují všechny legislativní standardy České republiky, potažmo Evropské unie. Certifikát je vydáván vždy na konkrétní období dané zákonem. Aktuálně jsme získali certifikaci s platností do roku 2022. Následně budeme opětovně procházet certifikačním procesem, který zahrnuje detailní laboratorní analýzu. Protože nám však na kvalitě zelených potravin Green Ways záleží, podrobujeme všechny výrobní šarže důkladným rozborům, nehledě pouze na požadavky dané legislativou.

Certifikát o zdravotní bezpečnosti ke stažení:

BIO CERTIFIKACE

BIO certifikace potvrzuje, že jsou zelené potraviny Green Ways pěstovány a zpracovány v souladu s principy ekologického hospodaření a bioprodukce. V praxi to znamená, že vše, co je při pěstování potřeba – od použitého osiva přes hnojiva až po regulaci plevelů –, musí být v souladu s požadavky na organické pěstování. Žádná umělá hnojiva, žádné pesticidy či herbicidy.

Atesty obalových materiálů

Důležitou součástí našich produktů jsou také obaly, které je uchovávají a chrání. I ty musí splňovat stanovené normy dané nejen zákony České republiky a Evropské unie, ale také našimi vlastními požadavky na vysokou kvalitu. Soulad našich obalových materiálů s legislativou hodnotí nezávislá certifikační autorita, konkrétně Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně.

Atesty obalů mají význam zejména pro ověření chemické stálosti materiálů a jejich vlivu na uchovávané potraviny. V našem případě jde kromě dózy také o šejkry pro přípravu Ječmene GW a Dětského ječmene GW. Získané atesty prokazují, že ve všech hodnocených parametrech jsou naše obalové materiály bezpečné a poskytují dostatečnou ochranu pro uchovávání (a v případě šejkrů přípravu) zelených potravin.

Atest (PET dóza) ke stažení:
Atest (šejkr 0,2) ke stažení:
Atest (šejkr 0,4) ke stažení:
Atest (šejkr 0,6) ke stažení:

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.