Опубліковано 27. 8. 2019

Certifikáty Green Ways alebo Prečo je kvalita viac ako slovo

Автор: Green Ways
Magazín
Jačmeň
Chlorella
Kvalita

Žijeme v dobe, ktorá je zeleným potravinám otvorená, a to je dobre. Paradoxne ale práve dnes, keď sú zelené potraviny prijímané ako jedna z plnohodnotných súčastí životného štýlu, rastie množstvo ponúk, ktoré zákazníkov slovom uisťujú o najvyššej hodnote, najčistšom obsahu a zároveň aj o najnižšej cene. Inak povedané: hovoria o najvyššej „kvalite“. Často však bez vysvetlenia, bez dôkazov a bez overenia nezávislou autoritou. Kvalita ale nie je len slovo – určite nie pre nás v Green Ways.

Už dve desaťročia sa venujeme kvalite zelených potravín, dve dekády zvyšujeme štandardy kvality GW. Ako potvrdenie nášho postoja ku kvalite uvádzame nižšie stručný zoznam certifikácií od akreditovaných a nezávislých autorít, ktoré sme získali a na ktorých naďalej pracujeme.

Norma ISO 9001

Organizácia, ktorá je držiteľom certifikácie podľa normy ISO 9001:2016, musí v súlade s jej požiadavkami vytvárať, dokumentovať, uplatňovať a udržovať systém managementu kvality a neustále zlepšovať jeho efektívnosť. Musí tiež identifikovať procesy, ktoré je potrebné zaviesť pre dosiahnutie a udržanie kvality svojho produktu, a tie aplikovať v celej organizácii. Norma zaviedla do praxe riadenia kvality niektoré nové prístupy, ako napríklad zapojenie všetkých pracovníkov do snahy dosiahnuť čo najvyššej kvality výrobku, dokumentovanie rozhodujúcich prevádzkových činností, identifikáciu kľúčových procesov, prísne monitorovanie a meranie procesov a výrobkov alebo vyhodnotenie zistených údajov.

Certifikát ISO 9001:2016 na stiahnutie:

Certifikovaný systém HACCP

HACCP je certifikovaný systém mapujúci kritické body vo výrobe, príprave a skladovaní, preprave a uvádzaní pokrmov do obehu. Tento systém analyzuje a popisuje, v akých bodoch prípravy produktu existuje najväčšie riziko porušenia zdravotnej bezpečnosti pokrmov, ako ich kontrolovať a viesť o nich evidenciu. Medzi zaujímavosti patrí fakt, že tento systém bol pôvodne vyvinutý v 60. rokoch 20. storočia v NASA v spolupráci s výskumnými laboratóriami armády USA. Už vtedy bolo hlavným poslaním stanoviť kontrolné mechanizmy výroby a distribúcie potravín, v tomto prípade z dôvodu predchádzania alimentárnym ochoreniam astronautov.

Cerifikát HACCP na stiahnutie:

 

 

BIO CERTIFIKÁCIA

Bio certifikácia potvrdzuje, že zelené potraviny Green Ways sú pestované a spracované v súlade s princípmi ekologického hospodárenia a bioprodukcie. V praxi to znamená, že všetko, čo je pri pestovaní potrebné – od použitého osiva, hnojiva až po reguláciu buriny, musí byť tiež v súlade s požiadavkami na organické pestovanie. Žiadne umelé hnojivá, žiadne pesticídy či herbicídy.

 

BIO certifikácia na stiahnutie:

 

 

 

ATESTY obalových materiálov

Dôležitou súčasťou našich produktov sú také obaly, ktoré ich uchovávajú a chránia. Aj ony musia splňovať normy stanovené nielen zákonmi Českej republiky a Európskej únie, ale tiež našimi vlastnými požiadavkami na vysokú kvalitu. Súlad našich obalových materiálov s legislatívou hodnotí nezávislá certifikačná autorita, konkrétne český Institut pro testování a certifikaci, a.s. v Zlíne. Atesty obalov majú význam najmä pre overenie chemickej stálosti materiálov a ich vplyvu na uchovávané potraviny. V našom prípade sa okrem dóz jedná tiež o šejkery na prípravu Jačmeňa Green Ways. Získané atesty dokladajú, že vo všetkých hodnotených parametroch sú naše obalové materiály bezpečné a poskytujú dostatočnú ochranu pre uchovávanie (a v prípade šejkerov prípravu) zelených potravín.

 

Atest (PET dóza) na stiahnutie:
Atest (Fólia na produkte) na stiahnutie:
Atest (Těsnící víčko PVC na PET dózu transparentní) na stiahnutie:
Atest (šejker 0,2 + zelené víčko) na stiahnutie:
Atest (Plastová zelená odměrka) na stiahnutie:

Налаштування конфіденційності та файлів cookies 🍪

Веб-сайт використовує файли cookie для надання послуг, персоналізації реклами та аналізу трафіку.

Вибираючи наступне, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності та файли cookie. Ви можете будь-коли змінити свої налаштування.