ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

Шановні Споживачі та Партнери,

ми хотіли б повідомити вам про принципи та процедури обробки ваших персональних даних відповідно до положень Закону № 101/2000 Зб. про захист персональних даних із поправками та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ES (далі „Положення“).

 

 1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Адміністратор персональних даних: компанія з Групи GW, яка уклала Договір купівлі-продажу чи Договір про ділову співпрацю зі Споживачем чи Партнером або веде з ними переговори про укладення договору.

У випадку відеозапису камерою адміністратором є компанія Green Ways s.r.o., IČO: 255 75 767, зареєстрована в Празі 1, Ovocný Trh 572/11, поштовий індекс 11000, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі Міського суду у Празі, розділ C, вставка 164641 (надалі іменується «GW CZ“).

Адміністратор персональних даних надалі буде означений також як „GW“.

Контактний e-mail:

osobniudaje@gw-int.net

Телефон:

+ 420 776 678 577

 

Група GW: холдингова група, сформована наступними компаніями:

 • GW CZ;
 • Green Ways s.r.o., IČO: 358 84 819, юридична адреса: Bratislava, Lazaretská 12, поштовий індекс: 81108, Словаччина, зареєстрована в комерційному реєстрі, що ведеться окружним судом Братислави I, справа № 31617/B;
 • Green Ways sp. z o.o., юридична адреса: Rybnik, Prosta 169, поштовий індекс 44-203 Poland, зареєстрована в національному комерційному реєстрі, що ведеться Окружним судом у Глівіце під номером 0000257153;
 • GW Group s.r.o., IČO: 096 39 209 юридична адреса: Прага 1, Ovocný Trh 572/11, поштовий індекс 11000, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі, який ведеться Міським судом в Празі, розділ C, вставка 339465;
 • GW Europe s.r.o., IČO: 116 32 631, юридична адреса: Прага 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, поштовий індекс 11000, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі, який ведеться Міським судом в Празі, розділ C, вставка 352085;
 • GW Production s.r.o., IČO: 107 67 231, юридична адреса: Прага 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, поштовий індекс 11000, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі, який ведеться Міським судом в Празі, розділ C, вставка 348083;
 • GW Real Estates s.r.o., IČO: 107 66 995, юридична адреса: Прага 1, Staré Město, Na příkopě 988/31, поштовий індекс 11000, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі, який ведеться Міським судом в Празі, розділ C , вкладиш 348073;
 • GW 3 s.r.o., IČO: 107 66 669, юридична адреса: Мірошов, náměstí Míru 3, поштовий індекс 33843, Чеська Республіка, зареєстрована в комерційному реєстрі, що ведеться регіональним судом в Пльзені, розділ C, вставка 40595.

Суб’єкти даних: Споживачі, з якими GW уклало Договір купівлі-продажу, або зацікавлені в укладенні Договору купівлі-продажу, і Партнери, з якими GW уклало Договір про ділове співробітництво, або зацікавлені в укладенні Договору про ділове співробітництво (разом також «< em>Клієнти» або «Суб’єкти даних»).

Уповноважений із захисту даних: GW не призначила уповноваженого із захисту даних.

Передача персональних даних третій країні чи міжнародній організації: GW не передає персональні дані третій країні чи міжнародній організації.

Період обробки даних: Персональні дані обробляються GW протягом терміну дії договірних відносин, а після припинення договірних відносин GW негайно видаляє всі персональні дані в профілі Клієнта на веб-сайті www.gw-int.net nebo www.gw-int.pl у розділі „ Мої Green Ways“. Контракти купівлі-продажу, включаючи будь-яку згоду законного представника неповнолітнього Споживача, і Угоди про ділове співробітництво зберігаються протягом максимум 6 років з моменту припинення договірних відносин, завжди залежно від строку давності у відповідній країні, право якої регулює контракт. GW обробляє персональні дані, оброблені для виконання зобов'язань, що випливають із спеціальних правових норм, протягом періоду, визначеного цими правовими нормами. Зазначені терміни можуть бути перевищені в окремих випадках та після оцінки відповідних обставин, якщо це необхідно, наприклад, з міркувань захисту законних інтересів GW або Клієнта (у разі судового розгляду чи перевірки державного органу тощо). GW завжди обробляє персональні дані протягом часу, необхідного для досягнення мети обробки. GW обробляє записи з системи камер максимум 3 дні. Записи телефонних розмов із Клієнтами зберігаються GW протягом максимум 4 роки (залежно від характеру розмови).

Автоматизоване індивідуальне прийняття рішень: GW не проводить автоматизоване індивідуальне прийняття рішень або профілювання.

Наглядовий орган: Наглядовим органом є:

 • для Чеської Республіки: Управління із захисту персональних даних зі штаб-квартирою Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7, e-mail: posta@uoou.cz, тел.: + 420 234 665 125;
 • для Словаччини: Управління із захисту персональних даних зі штаб-квартирою Hraničná 12, 820 07 Братислава, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, тел.: +421 232 313 214;
 • для Польщі: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, юридична адреса: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, тел.: +48 22 531-03-00;
 • для Угорщини: Nemzeti Adatvédelmi és Informationációszabadság Hatóság, юридична адреса: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, тел.: +36 (1) 391-1400.

 

 1. ДЖЕРЕЛА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

GW отримує персональні дані безпосередньо від Суб’єктів даних, а саме від Споживачів у рамках переговорів щодо укладення Договору купівлі-продажу та далі протягом договірних відносин, а також від Партнерів у рамках переговорів щодо укладення Договору про ділове співробітництво та далі під час договірних відносин.

GW завжди інформує своїх Клієнтів про обробку їхніх персональних даних.

Крім того, GW може отримати персональні дані своїх Клієнтів під час взаємного спілкування з Клієнтами, особливо під час телефонних розмов з ними. Про цей факт клієнтів повідомляють заздалегідь.

Для забезпечення безпеки та захисту майна GW CZ в приміщенні GW CZ в Старому Місті розміщені системи відеоспостереження, про розташування яких Клієнти завжди повідомляються інформаційними табличками. Навіть у такий спосіб особисті дані Клієнтів можуть бути отримані, якщо Клієнти переміщуються в контрольованих зонах.

 1. ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ ОБРОБКИ

Персональні дані Клієнтів обробляються за наступними правовими назвами:

 • обробка з метою виконання договору;
 • обробка з метою виконання юридичного зобов’язання GW;
 • обробка з метою законного інтересу GW:
 1. у випадку моніторованих дзвінків, покращення якості послуг GW та застосування і виконання договірних претензій (для замовлень або інших повідомлень, пов’язаних з виконанням контракту);
 2. у випадку запису камерою, зробленого в будівлях GW CZ, забезпечення безпеки та захисту власності GW CZ;
 3. у разі надсилання комерційних повідомлень зацікавлення GW у наданні Клієнтам відповідної інформації про продукти або діяльність GW.

 

 1. МЕТА ТА ОБСЯГ ОБРОБКИ

З метою укладання контрактів, реєстрації та виконання укладених контрактів або з метою виконання правових норм, особливо в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, GW обробляє для Клієнтів наступне: ім’я, прізвище, назву компанії (найменування), дату народження, ідентифікаційний номер, номер платника ПДВ, місце проживання/адреса, номер телефону, електронна пошта, підпис, інформація про особистий обіг усієї Мережі (оскільки цей термін зазначено у відповідних договорах між GW та Споживачами, відповідно Партнерами; далі (іменована «Мережа»), будь-які незатребувані або повернуті замовлення, інформація про оборот усієї бізнес-групи та суму винагороди, а у випадку неповнолітніх Споживачів старше 16 років, також ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та підпис законного представника.

З метою виконання своїх договірних зобов’язань перед Клієнтами (зокрема, обробки замовлень) і для систематичного покращення якості послуг, які GW надає своїм Клієнтам, GW відстежує та записує спілкування з Клієнтами, особливо телефонні розмови з ними. Таким чином, ідентифікаційні дані Замовника (ім’я, прізвище, номер телефону, присвоєний реєстраційний номер у GW) та описові дані Замовника (запис голосу, час і тривалість розмови, інформація про замовлення, скарги тощо) обробляються.

Щоб забезпечити безпеку та захист власності GW CZ, у будівлях GW CZ є системи камер, які записують лише зображення. Таким чином обробляються персональні дані Клієнтів, які перебувають у контрольованих приміщеннях, у межах описових даних (запис зображень).

Для надсилання комерційних повідомлень та інформування Клієнтів про продукти або діяльність GW GW може обробляти персональні дані Клієнтів, зокрема ім’я, прізвище, назву компанії, адресу електронної пошти та/або номер телефону.

 

 1. ОТРИМУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

GW не передає персональні дані третім особам. Однак, з метою виконання договірних зобов'язань перед своїми Клієнтами, GW зобов'язана розкривати персональні дані Клієнтів Партнерам або Споживачам у Мережі по висхідній лінії.

Окрім GW, також можуть мати доступ до персональних даних Клієнтів:

 • інші компанії з групи GW, які можуть забезпечувати певну діяльність для GW в рамках оптимізації роботи групи GW;
 • бухгалтерські компанії, які уповноважені здійснювати бухгалтерські операції, і для цього їм надаються персональні дані Партнерів і Споживачів;
 • компанії з ІТ-рішень, яким доручено здійснювати ІТ-адміністрування програмного забезпечення, що використовується GW, і з цією метою їм надаються персональні дані співробітників, Партнерів і Споживачів;
 • компанія, що надає послуги серверного зберігання (виділений сервер);
 • постачальник послуг веб-хостингу;
 • оператор зберігання даних телефонування та системний адміністратор камери;
 • будь-які інші зовнішні постачальники послуг, яким доступні персональні дані, наприклад, юридичні, економічні чи податкові радники, аудитори або постачальники комп’ютерних систем.

GW також може передати контактні дані Партнера потенційному Клієнту, який проживає на території Партнера, щоб уможливити здійснення бізнесу між Партнером і цим Клієнтом.

Усі одержувачі зобов’язані дотримуватися конфіденційності персональних даних Клієнтів. GW уклала з обробниками договори про обробку персональних даних, які гарантують належний рівень організаційної та технічної безпеки цих даних і визначають мету їх обробки, при цьому обробники не можуть використовувати дані для інших цілей.

 

 1. ПРАВА ЗАМОВНИКІВ

Суб'єкт даних має:

 1. право доступу до персональних даних : Суб'єкт даних має право отримати від GW підтвердження того, чи обробляються персональні дані, що стосуються його, і, якщо так, отримати доступ до таких персональних даних та до наступної інформації: (a) мета обробки; (b) категорії відповідних персональних даних; (c) одержувачі, яким були або будуть розкриті персональні дані; (d) запланований період, протягом якого персональні дані будуть зберігатися; (e) наявність права вимагати від контролера виправити чи стерти персональні дані чи обмеження їх опрацювання або заперечити проти такої обробки; (f) право подати скаргу до наглядового органу; (g) будь-яку наявну інформацію щодо джерела персональних даних, якщо вона не отримана від суб'єкта даних; h) факт автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання. При цьому суб'єкт даних має право отримати копію оброблюваних персональних даних.
 2. право на виправлення персональних даних: Суб'єкт даних має право отримати від компанії GW виправлення неточних персональних даних, що стосуються його, без невиправданої затримки або доповнення неповних персональних даних.
 3. право на видалення персональних даних: Суб'єкт даних має право вимагати від GW видалення персональних даних, що стосуються його, без невиправданої затримки, якщо: a) персональні дані більше не потрібні у зв'язку з цілями, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені; (b) суб'єкт даних відкликає згоду, на підставі якої були оброблені дані, і немає інших правових підстав для обробки; (c) суб'єкт даних заперечує проти опрацювання, і немає переважаючих законних підстав для обробки; (d) персональні дані були незаконно оброблені; (e) персональні дані повинні бути стерті для дотримання юридичного зобов'язання, встановленого законодавством Союзу або Чехії; f) персональні дані були зібрані у зв'язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства. Право на видалення не застосовується, якщо обробка необхідна для дотримання юридичних зобов'язань, для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог та в інших випадках, зазначених у Регламенті.
 4. право на обмеження обробки: Суб'єкт даних має право отримати від GW обмеження обробки в будь-якому з наступних випадків: a) точність персональних даних оскаржується суб'єктом даних протягом періоду, що дозволяє GW перевірити точність персональних даних; (b) опрацювання є незаконним, а суб'єкт даних виступає проти видалення персональних даних і натомість вимагає обмеження їх використання; c) GW більше не потребує персональних даних для цілей обробки, але суб'єкт даних вимагає їх для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог; d) суб'єкт даних заперечує проти обробки, доки не буде перевірено, чи законні підстави GW переважають законні причини суб'єкта даних.
 5. право на заперечення проти обробки : Суб’єкт даних має право з причин, пов’язаних із його конкретною ситуацією, у будь-який час заперечити проти обробки персональних даних щодо нього, які GW обробляє на підставі свого законного інтересу. У такому випадку GW не обробляє персональні дані, якщо не буде доведено серйозні законні підстави для обробки, які переважають інтереси чи права та свободи суб’єкта даних, або для визначення, здійснення чи захисту правових претензій.
 6. право на перенесення даних : Суб'єкт даних має право отримати персональні дані, що стосуються його, що надані компанії GW, у структурованому, загальновживаному та машиною читаному форматі, а також право передавати ці дані іншому адміністратору без перешкод компанії GW, якій були надані персональні дані, у випадку, якщо: a) обробка базується на згоді та b) обробка здійснюється автоматизованими засобами. Здійснюючи своє право на переносимість даних, суб'єкт даних має право на передачу персональних даних безпосередньо від одного адміністратора іншому, якщо це технічно можливо.
 7. право на подання скарги до наглядового органу : Якщо суб'єкт даних вважає, що GW не обробляє його персональні дані законно, він має право подати скаргу до наглядового органу.
 8. право на інформацію про виправлення або стирання персональних даних або обмеження обробки; : GW зобов'язана повідомляти окремих одержувачів, яким були розкриті персональні дані, про будь-яке виправлення або стирання персональних даних або обмеження обробки, якщо тільки це не виявиться неможливим або не передбачає непропорційних зусиль. На запит суб'єкта даних GW інформує суб'єкта даних цих одержувачів.
 9. право бути поінформованим у разі витоку персональних даних : Якщо ймовірно, що певний випадок порушення персональних даних призведе до високого ризику для прав і свобод фізичних осіб, GW повідомить суб’єкта даних про це порушення без зайвої затримки. Повідомлення суб’єктів даних не потрібне у випадках, коли: (i) контролер запровадив належні технічні та організаційні заходи безпеки, і ці заходи були застосовані до персональних даних, на які вплинуло порушення безпеки персональних даних, зокрема таких, що роблять такі дані незрозумілими для будь-кого, хто не має доступу до них, наприклад шифрування; (ii) контролер вжив подальших заходів, щоб гарантувати, що високий ризик для прав і свобод суб’єктів даних більше не існує; (iii) це потребуватиме непропорційних зусиль.

 

 

 

 

Умови використання cookies

Правила використання файлів cookies на нашому сайті

Цей веб-сайт використовує файли cookies для надання послуг, персоналізації реклами та аналізу трафіку. Якщо ви не дозволите використання рекламних файлів cookies, веб-сайт використовуватиме лише файли cookies, необхідні для того, щоб ви могли пересуватися веб-сайтом і використовувати його функції. Ви можете будь-коли вимкнути або змінити політику зберігання файлів cookies на вашому комп’ютері внизу цієї сторінки.

 

 

Cookies необхідні для функціонування сайту

Ці cookies необхідні вам для навігації веб-сайтом і використання його функцій. Вони активуються в момент, коли користувач заходить на сторінку. Деякі частини веб-сайту можуть не працювати належним чином, якщо ці файли cookies не зберігаються.

 

Cookie PHPSSID
Автор www.newlogic.cz
Мета Ці файли cookies можна використовувати для відстеження поточної сесії користувача. Ці дані також включають IP-адресу користувача, яка використовується як один із компонентів хешу, створеного фреймворком. Власник веб-сайту не зберігає IP-адресу окремо, і її неможливо відновити з хешу.
Термін дії  1 день

 

 

Cookies, які використовуються для вимірювання відвідуваності сайту

Ці файли cookies використовуються для вимірювання кількості відвідувань сайту. Це інструменти служби Google Analytics.

 

Cookie utma, utmb, utmc, utmt, utmz
Автор Google Analytics
Мета Коди вимірювань Google Analytics
Термін дії До кінця сеансу користувача.

 

Налаштування cookies

За допомогою наведених нижче налаштувань ви можете налаштувати, які файли cookies використовуватимуться на цьому сайті.

Обов'язкові cookies

Ці файли cookies є абсолютно необхідними, щоб ви могли пересуватися веб-сайтом і використовувати всі функції, такі як встановлення налаштувань конфіденційності, вхід або заповнення форм. Без цих файлів cookies було б неможливо належним чином надавати послуги, необхідні під час використання нашого сайту. Строго необхідні файли cookies не вимагають згоди користувача згідно з відповідними правовими нормами. Ви також можете налаштувати свій веб-браузер і заблокувати строго необхідні файли cookies але тоді може статися, що ви не зможете використовувати всі функції сайту так, як вам хотілося б.

Статистичні файли cookies

Ці файли cookies дозволяють нам підраховувати відвідування та джерела трафіку, щоб вимірювати та покращувати продуктивність нашого сайту. Вони допомагають нам визначити, які сторінки є найбільш і найменш популярними, а також побачити, як відвідувачі переміщуються сайтом, що допомагає нам оптимізувати ваше враження. Уся інформація, яку збирають ці файли cookies, є агрегованою і, отже, анонімною. Якщо ви не дозволите ці файли cookies, ми не зможемо використовувати ваші дані таким чином.

Рекламні файли cookies

Ці файли cookies (також звані цільовими або рекламними файлами cookies) використовуються для відображення реклами на веб-сайтах третіх сторін, яка більше стосується вас і ваших інтересів. Вони також використовуються для обмеження кількості переглядів реклами та вимірювання ефективності рекламних кампаній.

Налаштування конфіденційності та файлів cookies 🍪

Веб-сайт використовує файли cookie для надання послуг, персоналізації реклами та аналізу трафіку.

Вибираючи наступне, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності та файли cookie. Ви можете будь-коли змінити свої налаштування.